سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
گاف ها وتناقضات سایت های حامی سید علی محمد دستغیب

دوسایت، از سایت های حامیان سید علی محمد دستغیب که اخیرابا حمایت شدید مالی وپنهان، درفضای مجازی به شبهه پراکنی، دروغ پردازی و مظلومیت نمایی برای تطهیرچهره سید علی محمد دستغیب مشغول هستند، دچارتناقض گویی های فراوانی شده اندوبه هرگونه وسیله ای متوسل می شوند، تا شایدبه هدف خود برسند ودرعین حال مدام ازاخلاق مداری صحبت به میان می آورند.

این سایتهای دوقلو، به عنوان منبع خبری برای سایت های ضدانقلاب واپوزیسیون تبدیل شده اند، تا بلافاصله بعد از درج خبردراین دوسایت تمام سایت های فیلترشده اعم از وابسته به سازمان سیا(گویانیوز)، ضدانقلاب(جرس)، آینده(وابسته به آقازاده فراری)و...پوشش خبری داده واز آن بهره برداری خود را می کنند.

درآخرین نمونه تناقض گویی وشبهه پراکنی این سایتهای دوقلو، مربوط به حمله وحشیانه طلاب مسجدقبا به عزادارن ولایتمدار می باشد، که با ماکیاولیسم خبری تمام اتفاقات را برعکس کرده وبه دروغ پردازی پرداختند.که به عنوان مشتی از خروار نیازاست تا پاسخی درخور به این دورغ پردازی ها داده شود، تاسیه روی شود هرکه دراوغش باد.

نکته جالب توجه اینجاست، همانهایی که به مقام معظم رهبری مستقیما توهین می کردند، واکنون نیز بدلیل شرایط موجود که تمام مردم دیگرتحمل چنین سخنان سخیفی را ندارند، داعیه ی حمایت از ولایت فقیه را می کنند، ودرسخنرانیشان مکررا از ایشان نام می برند وتمامی فتاوای ایشان را می خوانند، به گونه ای صحبت می کنند که گویی سینه چاکان ومقلدان ولایت هستند.اما قضیه بگونه ای دیگر است، چراکه سخن از مقام معظم رهبری آن هم فقط دریک موضوع مطلوب خودشان، تنها برای بهره برداری است، نه ولایت پذیری.

وهمانطورکه یکی ازجوانان بصیرو ولایتمدار درکمال احترام از سخنران مراسم سوال کرد که آیا شماکه اکنون از رهبری صحبت می کنید، مواضع اخیراستادتان نیز همین گونه بوده است؟آیا اطلاعیه های شما همسو با ولایت بوده است؟یااین سخنان تنها برای بهره برداری خودتان است؟ که وی از پاسخ دادن طفره رفت، وطلاب مسجدقبا نیز با صلوات اجازه ادامه دادن سوال آن جوان را ندادند.

باید پرسید شما که گفته ایددرمسائل اجتماعی باید به ولی امرمسلمین رجوع کرد وحکم حکومتی را نیزظاهرا قبول دارید(بنا به گفته سایتهای دوقلو)، آیا در عمل نیزچنین کرده اید؟آیا سید علی محمد دستغیب نیز مواضعی ولایتمدارانه داشته، یا تمام اینها ظاهرسازی بیش نیست؟ گفته ایدسید علی محمد دستغیب تمام زندگیش را وقف ولایت کرده است، کدام ولایت؟ولایت الله، ولایت نفس یا ولایت اطرافیان؟ آیا بیانیه ها و سخنان همسو با سران فتنه را فراموش خواهیم کرد؟آیا اظهارات نابخردانه وی درمجلس خبرگان از یادهاخواهد رفت؟ البته درهمان شب، درپاسخ به شعارهای ولایتمداران،"خونی که در رگ ماست،هدیه به رهبرماست" "ابالفضل علمدار خامنه ای نگهدار" باگستاخی تمام برای مقابله، شعارهای"خونی که دررگ ماست هدیه به مرجع ماست"و"ابالفضل علمدارمرجع ما نگهدار"(طبق گفته همین دو سایت)، اظهارات ابتدایی خود را درعمل نقض کرده وبه رویایی بدون پرده با شعارهای ولایتمدارانه پرداختند، واین تاییدی دوباره بررفتارهای ضدولایی ودروغگویی آنها شد.

درتناقضی آشکار یکی ازاین سایتها جمعیت جوانان ولایتمدار حاضر درمسجد را20الی 30 وسایت دیگر40الی50نفر اعلام کردند،که درآخرمامتوجه نشدیم که 50،40،30،20، یاشاید هم 60نفربودند.

یکی ازسایتها روایت می کندکه بعداز سخنران اول، عده ای شروع به سروصدا کرده ومجلس را برهم زدند، ودیگری برخلاف اولی می گوید، در میانه سخنان، سخنران دوم شعارها شروع شد!!! ظاهرا اطلاعات واصله به این سایتها ازقبل بایکدیگر هماهنگ نبوده اند که این چنین دچارتناقض گویی شده اند.

اما دم خروس این دوسایت زمانی بیرون زد، ودروغگو بودنشان عیان گشت که یکی از آنها نوشت، حلقه ای گسترده به دور ولایتمداران زده شدو سعی می کردندتا آسیبی به ایشان نرسد! ازجانب چه کسانی قراربود به ولایتمداران آسیب برسد که آنها مانع می شدند؟

ودرگافی آشکار سایت دیگر می نویسد، ولایتمداران ازاین برخوردعصبانی شده وفکر چنین برخوردی را نمی کردند، چرا که یک ماه می آمدند بدون آنکه هیچگونه برخوردی باآنها صورت بگیرد! باید پرسید آیا دیشب برخوردی ازجانب طلاب مسجدقباصورت گرفت؟مگر شما کسی را با لگد و مشت کتک زدید که ازبرخورد حرف می زنید؟ البته افتضاح تکراری شما درحمله به همان تعداد اندک جوان ولایتمدار آنقدر آشکاربود که خودتان هم نتوانستید آن را کتمان کنیدوبه تناقض افتادید.

دراین میان ضرب وشتم عزاداران ولایتی درحیاط مسجد توسط طلاب مسجد قبا که پس از دیدن هجوم اهالی مسجد قبا درمسجد قصد خروج از مسجد را داشتند، فراموش کرده وبه گونه ای به موضوع پرداختند که گویی درحیاط هیچ اتفاقی نیفتاده است.

سید علی محمد دستغیب نیز که همیشه درنهایت ساده لوحی به اخبار رسیده از منابع خاص توجه کرده وآنها را اصل قرارداده و حرف می زند(مانند تئوری گودونی)، در اظهاراتی گفت:"با مدارکی که ارائه می دهید از آنها شکایت کنید." جالب است، درمسجد که خانه خداست، ومحل تجمع بندگان خدا نه یک طیف خاص، عده ای از جوانان ولایتمدار را که درحال عزادرای بودند، با مشت ولگد بیرون می کنند، وادعای شکایت نیز دارند! جای شاکی ومتهم عوض شده است؟

رسوایی بزرگ را به ارمغان آورده اند و اکنون که درمعرض خطر قرارگرفته اند قصد دارند فراربه جلو کنند وتمام قضیه راعکس جلوه دهند.

این تنها گوشه ای از دروغگویی و تناقضات این طیف وسایتهای آنها است که به هروسیله ای از دروغ، مغالطه، تحریف و...متوسل می شوند، تا شاید بتوانند درپوشش دین عده ای را فریب داده و خود را از اتهامات وارده مبرا کنند.

فان حزب الله هم الغالبون

 http://hizbollah.mihanblog.com/


+ نوشته شـــده در پنج شنبه 88/11/15ساعــت 10:13 عصر تــوسط رَبِّ:اِنّی لِمآ اَنزَلتَ اِلَیَّ مِن خَیرٍفَقیر | نظر
حمله وحشیانه فتنه گران مسجدقبا به امت ولایتمدارشیراز

فوری: امشب بعد از نماز مغرب وعشاء بعد از سخنرانی دو تن از طلاب سید علی محمد دستغیب، در حالیکه جوانان ولایتمدار شیراز بدون هیچگونه تحرکی به سخنان آنها گوش می دادند، بعد از سخنرانی آنها، جوانان ولایتمدار که برای سلامتی مقام معظم رهبری صلوات می فرستادند، ناگهان با هجوم وحشیانه اهالی مسجد قبا روبرو شدند.

ابتدا جوانان ولایتمدار برای جلوگیری از هرگونه درگیری سرجای خود نشستندوبه سینه زنی پرداختند، اما طلاب سید علی محمد دستغیب که اخلاق را از مرادشان به درس گرفته بودند، به عزاداری امام حسین(ع) نیز توجهی نکردند وباشعارها و فریادها خود حرمت سینه زنان اباعبدالله حسین(ع) را شکستند.

بابرنامه ریزی قبلی دور سینه زنان را محاصره و سعی برفشارآوردن به آنها را داشتند.طلاب فتنه گر که ایستاده دور سینه زنان را گرفته بودند، با تحرکات فیزیکی به عزداران متعرض می شدند، که ناگهان طبق برنامه قبلی تمام اهالی فتنه گرمسجد قبا که در خشونت مسبوق به سابقه نیز هستند، به عزادران اباعبدالله حسین(ع) بطور وحشیانه ای هجوم آورده وبه ضرب وشتم آنها پرداختند.

امت حزب الله که قصدشوم این طیف خشونت طلب را مشاهده کرد، به طرف درب خروجی حرکت کرد، که در میان راه با مشت ها ولگد های طلاب سید علی محمد دستغیب مواجه می شدند ودرس اخلاق خوبی نیز گرفتند.

بعدازخروج امت ولایتمدار از مسجد وبستن درب از طرف آنها، تعدادی از جوانان ولایتمدار را درون حیاط مسجد نگه داشته وبا جمعیت زیادی برسرچندنفر ازسینه زنان ریخته وآنها را بطور فجیعی به زیر کتک گرفتند.

لازم به ذکر است که این طیف مقدس نمای بی شعور مانند گذشته عکس تمام شهدا را به روی دست گرفته تا بتوانند از عکس شهدا سوء استفاده خود را انجام بدهند.شهدایی که اگر اکنون بودند، پشت سرولی زمان حرکت می کردند وذره ای قرابت با فتنه گران نمی داشتند.شهدایی که همگی در وصیت نامه هاشان برتبعیت مطلق از ولی فقیه تاکید می کردند.

جالب توجه این نکته است که بعضی از این شاگردان سید علی محمد دستغیب که وحشیانه به جوانان ولایتمدار حمله ورشدند، افرادی مسن وبا محاسن سفید واز سران این مسجد بودند.

بعدازخروج تمامی امت حزب الله از مسجد ناگهان، با سنگ اندازی آنها از مسجد به بیرون مواجه شدیم وحتی کاربه جایی رسید که درخت درون حیاط مسجد را آتش زدند، وبا دوربین های خود مشغول فیلمبرداری شدندتا بتوانند مظلوم نمایی کنند.

در این بین تعداد زیادی از عزاداران امام حسین(ع) با سرهای شکسته، دست هایی خونین مجروح گشته وبه بیمارستان های شهر روانه شدند.

امشب دوباره درس اخلاق سید علی محمد دستغیب را بطور عملی مشاهده کردیم، آنهایی که چند شب پیش حتی به زنان نیز رحمی نکردند، آنها که در لباس روحانیت حرمت عزاداران امام حسین(ع) را شکستند، آنها که اسلام ناب آمریکایی را به منصه ظهور رساندند.

فان حزب الله هم الغالبون

http://hizbollah.mihanblog.com/


+ نوشته شـــده در پنج شنبه 88/11/15ساعــت 12:9 صبح تــوسط رَبِّ:اِنّی لِمآ اَنزَلتَ اِلَیَّ مِن خَیرٍفَقیر | نظر
مرگ بر آمریکا