سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
تبلیغات در پارسی بلاگ
سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
تبلیغات در پارسی بلاگ
کلید سرمایه گذاری و قفل اقتصاد شیراز

مقدمه:سالهاست مسئله جذب سرمایه گذار در شیراز و استان فارس نقل محافل مسئولین استانی و رسانه ها است، و هر از گاهی با جنجال برسر برخی مصادیق این مسئله اوج می گیرد. اخیرا نیز مسئله سرمایه گذاری به یکی از محورهای ثابت سخنان مسئولین استانی و شهری شده است. سخنانی که بیشتر وجه رسانه ای و خبری و نهایتا بستن دهان منتقدین را دارد تا وجهی علمی و برنامه محور برای حرکت به سمت قله های پیشرفت همراه با عدالت.

 "شیراز بهشت سرمایه گذاران است"، "باید پیش پای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کرد"، "برخورد قاطع با کسانیکه در راه سرمایه گذاران کارشکنی می کنند" "منتقدان سرمایه گذاران را فرار می دهند" و...تنها تعدادی از کلیدواژه های مسئولین در مدت اخیر جهت نشان دادن اشتیاق آنها به جذب سرمایه گذار است. اما متاسفانه در این هیاهوهای رسانه ای هیچگاه بحث های منطقی، علمی، برنامه محور و جامع منتقدین شنیده نمی شود.

تلاش در جهت جذب بدون رانت و هدایت اصولی سرمایه گذاران داخلی به سمت تولید و نیازهای اساسی کشور امری ضروری و بدیهی است، اما در مورد سرمایه گذاری خارجی که اشتراک فراوانی با سرمایه گذاری داخلی نیز دارد، می بایست بحث های تفصیلی صورت پذیرد. در ادامه به اختصار مسئله ی اهمیت و ظرافت در جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین محاسن و معایب آن و از همه مهم تر موانع پیش روی جذب سرمایه مورد بحث قرار گرفته است.

سرمایه گذاری خارجی شمشیری دولبه

در تعریفی مختصر سرمایه گذاری (investment) به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است.

در مفید بودن سرمایه خارجی کمتر کسی است که تردید داشته باشد اما بسیاری از صاحبنظران تأکید دارند که سرمایه گذاری خارجی فی نفسه و فی ذاته رشد و توسعه نمی آورد و بایستی با نظارت دقیق و ایجاد شرایط بهینه از این سرمایه ها استفاده کرد.

سرمایه خارجی شمشیری دولبه است. استفاده از این ابزار گرچه در توسعه کشور می تواند مفید و موثر باشد اما دارای معایبی است که بی توجهی بدان می تواند آسیب های جدی به پیکره اقتصاد وارد سازد.

برخی صاحب نظران اعتقاد دارند که خارج از نیکی و شری سرمایه گذاری خارجی، گسترش بی امان این پدیده حاصل از یک شیفتگی نامعقول است تا یک واقعیت مدبرانه.

برای نمونه دکتر احمد رهنما معتقد است، استفاده از سرمایه خارجی بیش از آنکه به یک ضرورت متکی باشد معلول و محصول یک شیفتگی نسبت به جهانی شدن است.

دکتر فرشاد مؤمنی به درست بیان می دارد که کشورهای درحال توسعه و بالاخص ایران درمورد سرمایه های خارجی با سه توهم بزرگ و سه عرصه جنگ روانی مواجهند. اولین توهم این است که گویی یک مسابقه بی امان برای جذب سرمایه خارجی در سطح کشورهای درحال توسعه وجود دارد که اگر ما عجله نکنیم عقب خواهیم ماند، دومین توهم این است که نوعی تصور وجود دارد که برای جذب اجتناب ناپذیر هرچه بیشتر سرمایه های مستقیم خارجی در عرصه سیاست گذاری حتماً باید به سمت آزادسازی برویم و در عرصه توزیع منابع هم امتیازات و هم جاذبه های غیرمتعارف تری را برای طرف های خارجی فراهم کنیم.

توهم سوم نیز باتوجه به ادغام های خیلی اساسی در میان غول های بزرگ صنعتی دنیا این است که کمپانی های چندملیتی و یا شرکت های خارجی طرف حساب ما قطعاً قدرت چانه زنی بالاتری دارند. بنابراین باید بدون هر تأملی چشم بسته همه شروط آنها را بپذیریم

محاسن سرمایه ها و شرکت های خارجی

1. یکی از مسائل اساسی که کشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبانند کمبود سرمایه است به نظر دکتر موسی غنی نژاد این کشورها با دور باطل فقر مواجهند. درآمد سرانه پائین و به دنبال آن پس انداز کم باعث می شود میزان سرمایه گذاری در این کشورها بسیار کم باشد. ایران نیز بی شک با این معضل دست به گریبان است.

در حال حاضر یکی از نگرانی های دولت این است که نقدینگی بخش خصوصی توان خرید شرکتهای دولتی را ندارد و لذا چشم به سرمایه های خارجی دوخته است.

"در واقع اگر شرایط نهادی و ساختی برای جلب سرمایه خارجی مهیا باشد ورود این سرمایه ها به کشور می تواند یک امتیاز محسوب شود". این نظر دکتر احمد نریمانی است او همچنان معتقد است واقع بینی همراه با تدبیر مسئولین در مواجهه با سرمایه های خارجی می تواند منشا اثر تحولات اساسی و رشد اقتصادی باشد.

2. در شرایطی که ایران به شدت از سوی آمریکا و ایادی اروپائیش تحت فشار اقتصادی و تحریمی است و ادبیات سیاسی سلطه بر اقتصاد حاکم است، شکستن این تحریم و تعامل با شرکت های اقتصادی بین المللی برای ما یک امتیاز سیاسی محسوب می شود. هر چند که در مواردی به لحاظ اقتصادی ضرر کرده باشیم. بطور نمونه در خصوص قرارداد گازی ایران- توتال- منوچهر فرهنگ می گوید: "بی گمان معامله ایران- توتال از سر ناچاری و در سایه تحریم و تحت شرایط سخت بدین منظور انجام گرفته است که طلسم تحریم آمریکا شکسته شود".

3. یکی از مهمترین موانع رشداقتصادی در کشورهای توسعه نیافته کمبود شدید تکنولوژی است. در صورتیکه سرمایه های خارجی براساس ضوابط از پیش تعیین شده ای به جهت درست هدایت شوند، کمک زیادی در جهت رفع این مانع خواهد کرد. به علاوه این شرکت ها با فعالیت خود شیوه های نوین مدیریت صنعتی را نیز به این کشورها منتقل می کنند. جذب و هدایت اصولی سرمایه گذاری های خارجی می تواند زمینه انتقال فن آوری های پیشرفته روز و فنون مدیریتی کارآمد به کشور را فراهم کند.

4. از طریق ایجاد رقابت باعث فعال تر شدن بنگاه ها و شرکتهای داخلی کشورهای توسعه نیافته می شوند و سرانجام ارتقای بازدهی اقتصادی و تنظیم بازار و بهبود رفاه در این کشورها را به دنبال خواهد داشت.

البته اگر جذب سرمایه گذاران مدیریت و هدایت نشود و طرح جامع سرمایه گذاری مدون موجودنباشد، دقیقا به ضدخود تبدیل خواهند شد که در ادامه به آن روی سکه اشاره خواهد شد.

معایب و خطرهای سرمایه ها و شرکت های خارجی

1. سرمایه هایی که بوسیله ی شرکت های خارجی به کشورهای میزبان وارد می شود در مقایسه با آنچه که در حین فعالیت خود به انحای مختلف به کشور مادر برمی گردانند بسیار ناچیز است. آنها درمقابل سرمایه گذاری اولیه ی اندک، از راههای مختلفی نظیراستقراض محلی(استفاده از اعتبارات کشورهای میزبان)، سرمایه گذاری مجدد در عملیات مالی شرکتهای تابعه در دیگر کشورها و سرانجام انتقال سود خالص، باعث خروج مستقیم سرمایه از کشور میزبان می شوند. آنها همچنین از راههای مختلفی نظیر حساب سازی و استفاده از قیمت های انتقالی(قیمت هایی که در مبادلات داخلی شرکتها اعمال می شود و با قیمت بازار متفاوت است) از زیر بار مالیات در کشور میزبان فرار می کنند و در موارد زیادی نیز از معافیت های مالیاتی و دیگر امتیازات در این کشورها سود می برند.

بطور نمونه ایالات متحده آمریکا طی سالهای 1996تا1980 در کشورهای توسعه نیافته به ازای هر یک دلار سرمایه که به کشورهای میزبان واردکرده مبلغ 3/2 دلار بدست آورده و از هردلار درآمد نیز فقط 25درصد آن را صرف سرمایه گذاری مجدد در همان کشور کرده است.

از طرفی مطالعه موازنه پرداخت کشورهای توسعه نیافته نشان می دهد، در طول دوره 1970- 1978کل سرمایه گذاری سیستم که وارد کشورهای توسعه نیافته شده برابر 42.2میلیارد دلار بوده است درحالی که سود حاصل از این سرمایه گذاریها طی همین دوره به بیش از 100 میلیارد دلار رسیده است.

دفتر پژوهش های مجلس در گزارشی با تکیه بر آماری از این دست تاکید می کند که سرمایه گذاری خارجی در اغلب موارد باعث کاهش موازنه پرداخت ها در کشورهای درحال توسعه و عاملی در جهت افزایش وابستگی این کشورها شده است. واین دقیقا یعنی کشور و شهر در خدمت سرمایه بوده است و نه سرمایه در خدمت کشور و بجای سرمایه گذاری و کمک به پیشرفت کشور، با سرمایه گذاری در تجاری سازی ها، کالاهای مصرفی و پیش فروش های متعدد واحدهای تجاری منجر به سرمایه برداری های فراوان از کشور شده است.

2. سرمایه های این شرکت ها معمولا در بخشهایی بکار می افتند که چندان ارتباطی با نیازهای بومی کشورهای میزبان ندارند. در صورتیکه جذب و هدایت سرمایه ها باید متناسب با مزیت های نسبی کشور و شهر میزبان انجام بشود.

این سرمایه ها و شرکتها در دوران استعمار به استثمار منابع طبیعی کشورهای میزبان مشغول بودند و امروزه نیز علاوه بر تجاری سازی های انبوه و تولیدکالاهای مصرفی بعضا به تولید صنعتی در کشورهای میزبان دست زده اند، که بطور عمده یا برای بازار جهانی(صادارات) و یا برای تکمیل فرایندهای تولیدی در مجموعه ی شرکت فراملیتی، عمل می کنند؛ برای مثال فقط قطعاتی از یک کالای صنعتی را تولید می کنند و سپس برای مونتاژ به دیگر شرکتهای تابع یا کشور مادر منتقل می کنند.

دکتر حسن سبحانی نیز ضمن ابراز این نگرانی ها با اشاره به سابقه استعماری حضور شرکتهای خارجی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تصریح می کند: "باید دقت نمود که سرمایه گذاری خارجی یا باید مکمل سرمایه گذاری داخلی باشد و یا اینکه محاسبات نشان دهند که به کارگیری آن ها به صورت جایگزین سرمایه داخلی، هزینه و فرصت کم تری نسبت به سرمایه داخلی دارد".
وی در ادامه تأکید می کند که بسیار اتفاق افتاده است که یک کشور بدون استفاده از سرمایه های خارجی و تنها با تکیه بر سرمایه داخلی به بهترین شیوه اقتصاد خود را اداره کرده است.
این استاد دانشگاه تهران همچنان معتقد است اقتصاد ایران آنچنان نقدینگی سرگردان در درون خود دارد که تنها سامان این نقدینگی می تواند نیاز به سرمایه خارجی را پوشش دهد.
دکتر سبحانی بر این اساس با تأکید بر اینکه سرمایه های داخلی تا حد زیادی پاسخگوی نیاز سرمایه گذاری در کشور است تصریح می کند که نوعی سردرگمی در میزان اشتیاق به سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود دارد.

3. حضور و فعالیت سرمایه ها و شرکت های خارجی در کشورهای میزبان در بسیاری از موارد نه تنها باعث فعال ترشدن و ترقی بنگاههای داخلی این کشورها نمی شود، موجبات تضعیف و ورشکستگی آنها را نیز فراهم می سازد. چراکه سطح بالای سرمایه، تکنولوژی و مدیریت بازرگانی آنها امکان رقابت را از بنگاههای داخلی کشور میزبان می گیرد.

4. این سرمایه ها و شرکت ها با چنگ انداختن برمنابع و فعالیت اقتصادی در کشورهای میزبان روند توسعه ی اقتصادی کشورها را تحت کنترل خود درمی آورند و آن را به سمت وابستگی بیشتر سوق می دهند و خود تبدیل به عاملی برای تداوم عقب ماندگی و وابستگی کشورها قلمداد می شوند.

حضور و فعالیت سرمایه ها وشرکت های خارجی علاوه بر تسلط اقتصادی باعث نفوذ و تسلط سیاسی بر کشورهای میزبان می شود، این موضوع بویژه در مواردی که منافع این شرکتها با منافع دولتهای متبوعه آنها مرتبط باشد، بیشتر است.

5. حضور و فعالیت شرکت های خارجی در کشورهای میزبان باعث ایجاد برخی تنشهای اجتماعی و تعارضات فرهنگی در این کشورها می شود، زیرا عوامل این شرکتها معمولا مجموعه ای از ارزشها و الگوهای رفتاری و معاشرتی را با خود به کشورهای میزبان می آورند که با فرهنگ بومی آنها ناسازگار است.

موانع جذب سرمایه گذار

1. ضعف اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری: سرمایه گذاری به طور اعم چه داخلی و چه خارجی در مکانی صورت می گیرد که امنیت وجود داشته باشد. امنیت اقتصادی اصولاً ناظر برحقوق مالکیت افراد و تضمین اجرای قرار دادها است.

امنیت سرمایه‌گذاری در اولویت فعالیت‌های اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود؛ زیرا سرمایه فرار است و به جایی می‌رود که احساس امنیت کند. امنیت سرمایه‌گذاری تابع انواع قوانین و مقررات، شفافیت در بازارهای کالا، پول، کار و سرمایه و شفافیت در فضای سیاسی و سیاست خارجی است. سرمایه خارجی وارد کشوری می‌شود که امنیت آن کشور تضمین شده و درجه ریسک‌پذیری آن پایین باشد.
2. اعطای امتیازات و تسهیلات نادرست به سرمایه گذاران: یکی از اشتباهات رایج در ایران تلقی اعطای امتیازات و تسهیلات به سرمایه گذاران به جای تضمین قراردادها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایه گذاری است. این مساله نه تنها به سرمایه گذاری در کشور کمک نکرده بلکه باعث ایجاد فساد و خارج شدن سرمایه گذاری از مسیر اصلی شده است. یعنی کسانی وارد میدان سرمایه گذاری شده اند که سرمایه گذار نبوده و صرفاً با بهره گیری از شرایط رانتی اقتصاد و سوء استفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی، اقدام به فعالیت کرده اند. ارائه ارز ارزان قیمت، تسهیلات بانکی و معافیتهای مختلف زمینه ساز ایجاد رانت است. این مساله، روند سرمایه گذاری وتولید را دچار اختلال کرده است.

3. دیوانسالاری گسترده: بزرگترین عامل ناامنی در اقتصاد ایران به طور عام و سرمایه گذاری به طور خاص، دیوانسالاری دولت است. علت عمده این مساله، مقررات دست و پاگیر و وجود نهادهای مشابه و موازی است. حکومت قانون با اجرای مقررات زیاد و آئین نامه های متعدد همخوانی ندارد. در حقیقت مقررات وقتی زیاد می شود، اجرا نمی گردد. مقررات زیاد به معنای بیرون آمدن از حکومت قانون و آزاد گذاشتن دست اراده های خاص وافزودن به قدرت دیوان سالاران است. در ایران آنچه وجود داشته حکومت مقررات موازی، دست و پاگیر و بعضاً متناقض با حکومت قانون بوده است.

4. عدم وجود طرح جامع جذب سرمایه گذار: قبل از پذیرش سرمایه گذاری های خارجی باید برنامه مشخص برای نحوه استفاده از این منابع ارائه شود. این برنامه باید بر تعیین اولویت بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی یعنی هدایت به سمت تولید، جبران منابع مالی، جذب تکنولوژی های روز و سیستم های کارآمد مدیریتی مبتنی باشد. ضمن اینکه بخشهای اقتصادی یا صنایعی که بازدهی بیشتری برای کشور به لحاظ ایجاد درآمد ارزی بیشتر، افزایش اشتغال و کمک به حضور موفق تر در بازارهای جهانی دارند، باید در اولویت جذب سرمایه گذاری خارجی قرار گیرند.

بنابراین ولع و حرص سرمایه گذاری خارجی داشتن، پهن کردن فرش قرمز برای ورود سرمایه داران غربی، سینه چاک کردن برای دلار چند ملیتی ها مسیر یکطرفه ای است که اگر اصول یادشده درنظرگرفته نشود، پایان آن اگر استعمار نباشد استقلال و خودکفایی نیز نیست.

بدین ترتیب بدون طرح جامع سرمایه گذاری با سخنرانی های رسانه ای آتشین در مدح سرمایه گذاری، بستن دهان منتقدین، هدایت سرمایه ها به سمت تجاری سازی و کالاهای مصرفی بجای هدایت آنها به سمت نیازهای اساسی کشور در تولید و صنعت راه بجایی نخواهیم برد و از قافله پیشرفت عقب خواهیم ماند و هر روز باید شاهد رشد نرخ بیکاری، تعطیلی کارخانه های تولیدی، تداوم وابستگی اقتصادی و سرمایه برداری های بیش از پیش سرمایه داران از شهر و کشور باشیم.

نهایتا اینکه رهبرمعظم انقلاب اسلامی نیز در سخنرانی ابتدای سال در حرم رضوی خود در تبیین اقتصاد مقاومتی بر اهمیت دادن صاحبان سرمایه و تولید گران به افزایش بهره وری و تولید ملی ، ترجیح صاحبان سرمایه به فعالیت در عرصه های تولیدی بجای حضور در عرصه های غیر تولیدی و مسئولیت اساسی دولت در برنامه ریزی، زمینه سازی، ظرفیت سازی، هدایت و کمک همه جانبه از تولید ملی و هدایت سرمایه ها به سمت تولید به عنوان حلقه اساسی پیشرفت کشور تاکید کردند. امیدواریم مسئولین محترم استان و شیراز جهت تبعیت علمی از فرمایشات رهبرمعظم انقلاب اسلامی فارغ از نگاه های سیاسی، مقطعی و تقلیل گرا با تدوین طرح جامع سرمایه گذاری به عنوان یک سندبالادستی که نیازسنجی، ظرفیت سنجی و امکان سنجی سرمایه گذاری در حوزه های مختلف شهر با توجه به چشم انداز و مزیت های نسبی شیراز انجام شده باشد و هدایت سرمایه ها به سمت سرمایه گذاری مولد در تولید و صنعت و گردشگری حرکتی در شان سومین حرم اهلبیت(ع) بردارند.

بازتاب در:

رجانیوز

تریبون مستضعفین

شیرازه

حافظ نیوز

غریو

شیرازیس

سحاب نیوز

کلام فارس


+ نوشته شـــده در شنبه 93/3/10ساعــت 2:13 عصر تــوسط رَبِّ:اِنّی لِمآ اَنزَلتَ اِلَیَّ مِن خَیرٍفَقیر | نظر
از بی سواد خواندن تا مریض دانستن منتقدین!

از نقد و انتقاد به عنوان گوهر گران‌بهایی نام برده می‌شود که برای تکامل و تعالی جوامع انسانی، ضرورت انکارناپذیری دارد. در حکومت دینی هم انتقاد و اعتراض، نه تنها از جمله حقوق و آزادی‌های سیاسی است، بلکه از منظر اصل امر به معروف و نهی ازمنکر، تکلیف جامعه‌ی اسلامی برای اصلاح و بهبود روند حکومت به حساب می‌آید.

تا جائیکه امام خمینی(ره) صراحتا می فرمایند:" هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر این صورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد ـ خود به خود ـ از مقام زمامداری معزول است."

و امروز نیز امام خامنه ای(روحی له الفداه)بارها با تذکر و اخطار به مسئولین مبنی برپاسخگویی و پذیرش انتقادها، جوانان را به مطالبه از مسئولین فرا می خوانند:" امر به معروف و نهى از منکر حوزه‌هاى گوناگونى دارد که باز مهمترینش حوزه مسؤولان است؛ یعنى شما باید ما را به معروف امر، و از منکر نهى کنید. مردم باید از مسؤولان، کارِ خوب را بخواهند؛ آن هم نه به صورت خواهش و تقاضا؛ بلکه بایداز آنها بخواهند. این مهمترین حوزه است."
"نقدهاى مصلحانه، خیرخواهانه. گاهى از سوى دوستان شماست، گاهى حتّى از سوى کسانى است که دوست شما و طرفدار شما هم نیستند؛ گاهى اینجورى است. به انسان یک نقدى میشود؛ عیبجوئى‌‌‌‌‌‌اى از انسان میشود، انتقادى میشود، که آن طرف هم دوست آدم نیست که آدم به اعتماد دوستى او بخواهد بگوید که خوب، ما گوش میکنیم. نه، دوست هم نیست، اما دشمن هم نیست؛ دشمنى‌‌‌‌‌‌اش هم ثابت نشده. لیکن نقد است؛ انتقاد است. آن را هم حتّى باید گوش کرد. شاید در خلال این نقدها حرفى وجود داشته باشد که به درد ما بخورد و باید به هر حال با سعه‌‌‌‌‌‌ى صدر برخورد بشود."

تمام این ادله دینی و بیانات رهبری درحالی است که متاسفانه بعد از بی سوادخواندن منتقدین توافقنامه ژنو توسط رئیس جمهور محترم و برخی توهین ها توسط مشاورین ایشان به منتقدان و فشار برای ساکت کردن آنها، این عدم تحمل و حتی اتهام زنی به منتقدان به برخی مسئولین شیراز نیز سرایت کرده است.

"برخی با توزیع شب‌نامه‌ در رابطه با برج دوقلو ذهن مردم را آشفته می‌کنند" "برخی از افراد فضا را برای امنیت سرمایه‌گذار ناامن می‌کنند" "راه اظهار نظر شبنامه و پیامک و یا تشویش افکار عمومی نیست" " اجازه اقدامات خودسرانه را به فرد یا گروهی نمی‌دهیم" و دیگری نیز اتهام سیاسی کاری و هدف های انتخاباتی به منتقدین زد و بالاخره رئیس محترم شورای شهر آب پاکی را روی دستمان ریخت و صراحتا در چهلمین جلسه علنی شورای شهر منتقدین برج های دوقلو 25 طبقه را انسان های مریضی! خواند که هر روز مشکلی ایجاد می کنند.

همه ی اینها پاسخ های مسئولین به انتقاداتی است که توسط اساتید برجسته حوزه، دانشگاه ، سازمان نظام مهندسی، بیانیه رسمی 11 تشکل بزرگ و ارزشی دانشجویی دانشگاه های شیراز و گروه های مطالعاتی و کارشناسی به عملکرد شورای شهر و شهرداری راجع به مصوبه دوفوریتی برج های 25 طبقه و پاداش 45میلیونی شهردار شده است.

چرا مسئولین محترم بجای پاسخگویی علمی، مستند و کارشناسی به اتهام زنی و فشار به منتقدین روی آورده اند؟ به راستی نامه های اساتید برجسته شهرسازی دانشگاه شیراز و پیام نور با امضای رسمی آنها، بیانیه رسمی 11تشکل قانونی دانشجویی و نامه سازمان نظام مهندسی شب نامه است؟ چطور منتقدینی که اعلام کرده اند آماده هستند در طرح جامع سرمایه گذاری شیراز کمک کنند را، متهم به فراری دادن سرمایه گذاران می کنید؟ چرا بجای شفاف سازی و توضیحات علمی، اساتید محترم حوزه، دانشگاه و 11تشکل دانشجویی ارزشی را که تنها مسائل کارشناسی و علمی را در طرح انتقادها مطرح کرده اند را به سیاسی کاری متهم می کنید؟ و از همه بدتر در رسانه ها انسان های انقلابی و دغدغه مند شهر را مریض! می خوانید؟ گمان می کنید با تهمت ها و فشارها جریان انقلابی شهر که از علمای حوزه تا اساتید دانشگاه و دانشجویان و فعالین فرهنگی شهر را شامل می شود، می توانید منزوی کنید؟

مگر فرمایشات رهبرمعظم انقلاب را نشنیده اید که فرمودند:" براى شنیدن نقد، سینه‌‌‌‌‌‌ى گشاده و روى باز و گوش شنوا داشته باشید. هیچ ضرر نمیکنید از اینکه از شما انتقاد کنند." "نباید از آزادى ترسید و از مناظره گریخت و «نقد و انتقاد» را به کالاى قاچاق و یا امرى تشریفاتى، تبدیل کرد."

امیدواریم مسئولین محترم طبق سیره حکومتی امام و رهبری که حتی انتقاد هر فردی از ملت از زمامدار مسلمین را در برابر سایرین جایز می شمارند، پذیرای انتقادات کارشناسی و علمی دلسوزان این شهر باشند و بخاطر اتهاماتی که زده اند نیز عذرخواهی کنند که این موجب فزونی جایگاه آنها در نزد خدا و مردم خواهد شد.

بازتاب در: شیرازیس

غریو

کلام فارس


+ نوشته شـــده در یکشنبه 93/2/7ساعــت 10:2 عصر تــوسط رَبِّ:اِنّی لِمآ اَنزَلتَ اِلَیَّ مِن خَیرٍفَقیر | نظر
ستاد صیانت از سومین حرم اهلبیت(ع)

ستاد صیانت از سومین حرم اهلبیت(ع) از جمعی اساتید حوزه و دانشگاه، طلاب و دانشجویان و فعالین فرهنگی شیراز حول تحقق سومین حرم اهلبیت(ع) در سطوح و شئون مختلف شکل گرفته است.

با توجه به انجام فعالیت ها و انتشار مطالبی در راستای صیانت از سومین حرم اهلبیت(ع) ، وبلاگ ستاد صیانت از سومین حرم اهلبیت(ع) جهت تجمیع اخبار، اطلاع رسانی ها و اعلام موضع ستاد مذکور در فضای مجازی راه اندازی شد.

 آدرس وبلاگ از این قرار است sianat-haram.blogfa.com و پل ارتباطی برای مخاطبین نیز از طریق پست الکترونیکی به آدرس: sianat.haram@gmail.com می باشد و مخاطبین نیز می توانند مطالب خود را از این طریق ارسال کنند.


+ نوشته شـــده در چهارشنبه 93/2/3ساعــت 11:58 عصر تــوسط رَبِّ:اِنّی لِمآ اَنزَلتَ اِلَیَّ مِن خَیرٍفَقیر | نظر
از پاداش 350 میلیونی تا انصراف از دریافت یارانه؟!

درحالیکه طبق سیره حکومتی امیرالمومنین علی علیه اسلام و سفارش های موکد امام(ره) و امام خامنه ای(روحی له الفداه) مبنی بر ساده زیستی حاکمان در نظام اسلامی و پرهیز از استفاده های غیرضروری از بیت المال مسلمین متاسفانه چند سالی در شیراز پاداش های میلیونی برای مدیران شهرداری و معاونانشان رایج شده است. آن هم در شرایطی که بدلیل ساختاربیمار اقتصادی کشور و تحریم های بی سابقه وضعیت معیشت مردم، کارمندان و کارگران عادی شهرداری دچار مشکل شده است.

ماجرای پاداش ها از زمان شورای شهر دوم که در تصاحب اصلاح طلبان بود آغاز شد، تا اینکه 6ماه از مدت خدمت شهردار فعلی جناب آقای پاک فطرت بر مسند شهرداری نگذشته بود، که طبق نامه شماره 2/28693 مورخ 15 اسفند 89 معاون محترم اداری مالی سابق شهرداری شیراز از شورای شهر درخواست پرداخت مبلغ 100 میلیون ریال پاداش برای آقای شهردار کرد که متاسفانه در یکصد و نود و ششمین جلسه علنی مورخ 17 فروردین 90 شورای اسلامی شهر شیراز با در خواست پاداش معاون شهردار برای شهردار موافقت کرد. البته در همان ایام این مصوبه با اعتراضات مردمی و دانشجویی همراه شد و فرماندار وقت شیراز حسین قاسمی طی نامه ای جلوی این مصوبه را گرفت.

اما این روند با توجیه های عجیب و غریب شورائیان مبنی بر اینکه اگر این مدیران شرکت خصوصی داشتند میلیون ها تومان درآمد داشتند و...طی این سالها ادامه یافت، تا اینکه در آخرین روزهای سال گذشته (24/12/92) در همان جلسه ای که برج های 25طبقه خیابان زند بصورت دو فوریتی تصویب شد، طیق مصوبه 218 جمعی از اعضای شورا با نامه ای دو فوریتی! به صحن علنی شورای شهر درخواست پاداش های میلیونی برای شهردار، معاونان، مدیران، معاونین مناطق 9 گانه و مدیران، معاونین ستادی کردند، که با نهایت تاسف شورایی که نام اصولگرایی را یدک می کشد، با طرح پاداش های میلیونی موافقت می کند.

طبق این مصوبه مبلغ 450000000ریال به آقای پاک فطرت شهردار شیراز و مبلغ 90000000 ریال به هرکدام از معاونین و مبلغ 54000000 ریال به هرکدام از مدیران مناطق 9گانه و مدیران ستادی و مبلغ 18000000 ریال به هرکدام از معاونین مدیران مناطق 9گانه و مدیران ستادی تحت عنوان پاداش تعلق می گیرد.

به راستی چه مسئله مهم و فوری در کار بوده است که برخی از اعضای شورای شهر با نامه ای دو فوریتی درخواست پاداش های میلیونی برای مدیران شهرداری می کنند، و کلیت شورا نیز تصویب می کند؟ آیا مردم شیراز مسائل دوفوریتی دیگری مانند رسیدگی به مستضعفین و محرومین، اصلاح الگوهای توسعه شهری مبتنی بر عدالت، حرکت جهادی عملی در راستای تحقق سومین حرم اهلبیت(ع) و...ندارد؟

جمع مبالغ پاداش های مصوب شده چیزی در حدود 3500000000 ریال خواهد شد، و این دست و دلبازی های از بیت المال درحالی است که وضعیت اقتصادی توده های مردم فاصله زیادی با این مدیران داشته و کشور در شرایطی است که باید جلوی ریخت و پاش های اضافی را گرفت. برخی چگونه خود را مدیری در نظام اسلامی می دانند درحالیکه پایبند به بدیهی ترین اصول حکومتی نظام اسلامی مبنی بر ساده زیستی و زندگی کردن حاکمان در سطح متوسط جامعه نیستند؟ و حتی بیشتر از حقوق و مزایای خودشان، پاداش های میلیونی بگیرند؟ متدینین اصولگرای شورای شهر آیا فرمایش حضرت امیرالمومنین(ع) را نشنیدید که فرمودند :"ائمه حق وحاکمان درحکومت اسلامی و روحانیون وعلمای دین وحاکمان دین باید سطح زندگیشان از سطح متوسط مردم به پایین باشد تا بتوانند دین را درست تبلیغ و درست اجرا کنند."

حضرت امیر(ع) که تا لحظه شهادتشان مدام داد ازطبقات محروم وستمدیده می زد برای این بود که دنیا را سه طلاقه کرده بود وبه فرموده خودش «درحالی که می توانست از عسل پاک و مغز گندم و بافته های ابریشم برای خودش غذا و لباس فراهم آورد»،تسلیم هوای نفس نشد و از دنیا به دو جامه فرسوده و دوقرص نان رضایت داد. بله شما نخواهید توانست مانند مولای عدالت باشید، اما به قدر ذره ای نه در شعار، بلکه در عمل پیرو آن امام باشید.

اما قضیه زمانی جالب تر می شود که دریافت کنندگان 350 میلیون تومان پاداش با اعلام جناب شهردار محترم شیراز انصراف خود، معاونان، شهرداران مناطق و جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری از دریافت یارانه را اعلام عمومی می کنند. آقای شهردار این رفتار دوگانه را چگونه باید تحلیل کنیم؟ از یک سو 350 میلیون تومان پاداش و از طرفی انصراف رسانه ای از دریافت 45هزارتومان یارانه؟!! اکنون قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروسی که مدتهاست بیرون زده؟!!

یاد فریادهای امام خامنه ای روحی اله الفداه در پیام 6/8/81 به دانشجویان افتادم که خطر "مسابقه‏‌ى رفاه میان مسئولان، بى‏اعتنایى به گسترش شکاف طبقاتى در ذهن و عمل برنامه‌‏ریزان" را گوشزد کردند و جوانان و دانشجویان را به مطالبه برای ریشه کن شدن این مصادیق فراخواندند.

در پایان برای یادآوری و تطبیق عملی رفتار مدیران شهرداری و تصمیم گیران شورای شهر مدعی دفاع از ولایت با فرمایشات ولی فقیه امام خامنه ای(روحی له الفداه) مواردی را ذکر میکنم، که خواهید دید میان شعار و عمل هزاران فرسنگ فاصله است. امیدواریم تا زمان باقی است این رفتارها اصلاح شود:

"مسئول نظام جمهوری اسلامی حق ندارد به اعیان و اشراف و پولدارها نگاه کند و زندگی خود را با آنها بسنجد؛ حق ندارد خود را با نظایر و اشباه خود در حکومتهای طاغوتی بسنجد. آری؛ در دستگاههای طاغوتی، یک وزیر، یک مدیر کل و یک رئیس، از زندگیهای آن‌چنانی برخوردارند؛ ما هم امروز بیاییم و خود را با آنها بسنجیم و بگوییم ما هم وزیر و مدیریم!؟ نه؛ در نظام اسلامی این‌گونه نیست. در نظام اسلامی، این مأموریت، طعمه نیست؛ یک مسؤولیت و یک خدمت و یک وظیفه بر گردن انسان است." (16/9/80)

"پیوند حقیقى با مردم، مستلزم حضور در میان آنان و دور نشدن از سطح متوسط زندگى آنان است. ساده زیستى و پرهیز از اسراف و پرهیز از هزینه کردن بیت‌المال در امور شخصى و غیر ضرورى، شرط لازم براى حفظ این پیوند است." (3/6/83)

"باید اسراف نشود. هزینه کردن اعتبارات و پولهاى کشور در جاهاى غیرلازم و تشریفاتى و زیادى، حرام است." (11/2/81)

"آن وقتى که جوان حزب‌اللهى ما به جهاد یا به سپاه یا به فلان وزارتخانه مى‌رفت و به او مى‌گفتند که چه‌قدر حقوق مى‌خواهى، مى‌گفت این حرفها چیست، مگر من براى حقوق آمده‌ام؟ اصرار مى‌کردند که بالاخره زندگى خودت و زن و بچه‌ات باید بگردد؛ یک چیزى بگیر. به نظر شما اینها افسانه است؟ به نظرم اگر شما بروید در دنیا این را نقل کنید، چنانچه کسى وضع چند سال قبل ما را ندیده باشد، خواهد گفت که افسانه است؛ ولى این واقعیت است. این رویداد، در همین ایران و در همین تهران و در همین وزارتخانه‌هاى ما اتفاق افتاد؛ یکى، دو مورد هم نبود. نماینده‌ى مجلس وقتى اول بار به او حقوق دادند، خجالت کشید حقوق را بگیرد! بعضى از دوستان ما در دوره‌ى اول نمایندگى مجلس، شرمشان آمد و ننگشان کرد که حقوق بگیرند! گفتند ما حقوق بگیریم؟

برادران! من و شما داریم از آن ذخیره مى‌خوریم؛ فراموش نکنید، آن را مردم دیدند. نمى‌شود ما در زندگى مادّى مثل حیوان بچریم و بغلتیم و بخواهیم مردم به ما به شکل یک اسوه نگاه کنند؛ مردمى که خیلیشان از اولیات زندگى محرومند

در این راه، از خیلى چیزها باید گذشت. نه فقط از شهوات حرام، از شهوات حلال نیز باید گذشت.

اگر ما دنبال مسائل خودمان رفتیم، به فکر زندگی شخصی خودمان افتادیم، دنبال تجملات و تشریفاتمان رفتیم، در خرج کردن بیت المال هیچ حدی برای خودمان قایل نشدیم – مگر حدی که دردسر قضایی درست بکند! – و هر چه توانستیم خرج کردیم، مگر اعتماد مردم باقی می‌ماند؟ مگر مردم کورند؟

من الان اعلام مى‌کنم و قبلاً هم نوشتم و این را گفتم که آن وقتى که آقایان امکانات شخصى دارند، حق ندارند از امکانات دولتى استفاده بکنند. اگر ماشین دارید، آن را سوار شوید و به وزارتخانه و محل کارتان بیایید؛ ماشین دولتى یعنى چه؟ واللَّه اگر من از طرف مردم مورد ملامت قرار نمى‌گرفتم که مرتب ملاحظه‌ى جهات امنیتى را توصیه مى‌کنند، بنده با ماشین پیکان بیرون مى‌آمدم. (23/5/70)

بازتاب در: غریو


+ نوشته شـــده در پنج شنبه 93/1/28ساعــت 3:50 عصر تــوسط رَبِّ:اِنّی لِمآ اَنزَلتَ اِلَیَّ مِن خَیرٍفَقیر | نظر
از روشنفکران ورشکسته تا...ورشکسته

مقدمه: متن زیر که در پست قبلی بصورت خصوصی و قبلا در گروپ هایی خاص بصورت کامل منتشر شده بود، به درخواست دوستان و برخی مخاطبین وبلاگ البته با حذفیات و سانسورهای فراوان در ادامه می آید(تمام سه نقطه ها سانسور و حذف است):

فلان حجت الاسلام معروفی که ساعتها قبل از سخنرانی اش سالن پر می شد و از در و دیوار آدم بالا می رفت ولی هرقدر چشم می چرخاندی همه افرادی که می دیدی آقایان ریشو و خانم های چادری هم تیپ و هم شکل ما بودند به نظر من به لحاظ توانایی در ارتباط گیری با بخش های مختلف جامعه و فهم دغدغه ها و نیازهای اقشار و سطوح مختلف جوانان همانقدر عاجز است که یک روشنفکر سیگاری پهلوگرفته در پستوی فلان کافه
هر دو دارند برای مردم نسخه می پیچند ولی مردمی که دور و برشان می بینند فقط یک بخش از مردم است و گاهی اوقات تاثیرگذاری شان از یک حلقه اطرافیان بالاتر نرفته و حتی گاهی به خانواده های خودشان هم نمی رسد. هر دو به نظر من اگرچه تیپ های متفاوتی دارند ولی ورشکسته اند و استعمال واژه ورشکسته صرفا برای یک سری روشنفکر ورشکسته صحیح نیست .

هنر انقلاب اسلامی و امام و سخنران هایش چون مرحوم بهشتی و شریعتی و طالقانی و امام سیدعلی خامنه ای و ... این بود که توانستند با توده ارتباط برقرار کنند نه صرفا با یک تیپ مذهبی و حزب اللهی خاص ، بدنه حزب اللهی حامی جمهوری اسلامی نیز اگر در برداشتش از طبقات مختلف جامعه و فهم درست نسبت به دغدغه های اجتماعی و فهم مردم به معنای واقعی و توانایی ارتباط گیری با سطوح مختلف تصحیح انجام ندهد تا ابد عقیم و فاقد توان هرگونه جریان سازی خواهد ماند .

این پوستر را سایت افسران منتشر کرده و دوستان زیادی آن را پخش کرده اند.

اینها را که آدم می بیند بیش از پیش پی می برد که بخش عظیمی از بدنه حامی جمهوری اسلامی اعم از رفقای حزب اللهی دور و بر خودمان (قسمتهایی از: بسیج، سپاه، نهادهای شبه دولتی، رفقای مسجدی، هیاتی ها، عدالتخواهان! و ...) فاقد درک درستی از مردم هستند. بخاطر همین هم اکنون نه زبان مفاهمه با بخش عظیمی از جامعه را بلدند و نه می توانند ارتباطی برقرار کنند و نه می توانند برای حل مشکلات زیر پوستی این بخش از جامعه به اینان امیدوار بود.
نهایت مدینه فاضله شان یک جامعه از هم گسیخته با قرار دادن مردم در برابر هم است که نیمی از توده مردم بالطبع خودی و نیمی دیگر غیر خودی می شوند. مردم دائما در حال درگیری باهم برای
از بین بردن یا حفظ انقلاب و ارزشها هستند و ...(دقیقا مانند آنچه در پوستر قابل مشاهده است ). یا همین تزهای جدید برخی دوستان که جهت واکنش به توافقنامه ژنو پیشنهاد ... میدهند!(جل الخالق) یا نهایتش ... احتمالا اگر آن روشنفکران هم اجازه تجمع داشتند چنین کارهایی میکردند...جلسه میگیرند، همایش میگیرند، اعتراض میکنند، نشریه چاپ میکنند، و در تمام همه ی اینها افراد هیچ تغییری نمیکند! و احتمالا نخواهد کرد. ....
به نظر مهمترین دلیل ورشکستگی دکان روشنفکری در ایران پس از انقلاب و به شکست رسیدن جنبش های اجتماعی چون شورش سطل آشغال سال 88 که مهمترین ادعایش مردمی بودن و سوار شدن بر گرده توده بود را باید در همین دلیل فهم کاریکاتوری از مردم جست و جو کرد .
 بدنه حزب اللهی حامی جمهوری اسلامی نیز اگر در برداشتش از طبقات مختلف جامعه و فهم درست نسبت به دغدغه های اجتماعی و فهم مردم به معنای واقعی تصحیح انجام ندهد تا ابد عقیم و فاقد توان هرگونه جریان سازی خواهد.

به راستی در عمل چه فرقی بین روشنفکران و رفقای حزب اللهی وجود دارد، آنها مدام از مردمی میگویند که هیچ درکی از آنها ندارند و هیچ مردمی نیز دور آنها نیست، و مانیز همچنین...به راستی حلقه تنگ اطرافیان ما چقدر بازتر از حلقه های تنگ روشنفکران است؟!!!!

منتظر نظرات دوستان هستم...

...

 


+ نوشته شـــده در یکشنبه 92/12/25ساعــت 11:58 عصر تــوسط رَبِّ:اِنّی لِمآ اَنزَلتَ اِلَیَّ مِن خَیرٍفَقیر | نظر
از روشنفکران ورشکسته تا...ورشکسته
[دوستانی که قصدمطالعه متن را دارند، به بنده پیامک بزنندتا رمز را دریافت کنند.ضمنا دوستان گروپ م.شیراز مطلع باشند، این همان متن منتشرشده در گروپ هست.]  


+ نوشته شـــده در دوشنبه 92/12/5ساعــت 10:29 صبح تــوسط رَبِّ:اِنّی لِمآ اَنزَلتَ اِلَیَّ مِن خَیرٍفَقیر | نظر
ازصفرتاصدمذاکره با آمریکا

مقاله؛ سخنرانی:

پرونده سایت سیدناالقائد درباره مذاکره با آمریکا

 فیش‌های مربوط به «مذاکره با آمریکا» در کلام آقا 

پیام امام به خاطر جشن قطع رابطه با آمریکا

4 توصیه تاریخی امام خمینی برای فریب امریکا

مقاله شفاهی سحن رحیم پور در مورد تنش و تنش زدایی و مذاکره با آمریکا(جدید)

سخنرانی مهم حسن رحیم پور با موضوع؛ شاخص‌های دیپلماسی از منظر امام خمینی (ره)

مقاله شهیدآوینی "بازی دیپلماسی بازی مرگ است"(جدید)

سایت کمیته صیانت از منافع ایران

کتاب؛ جزوه؛ نشریه؛ شعر:

جزوه"استکبارستیزی" کاری از بسیج دانشگاه امام صادق(ع) (فایل ورد) (جدید)

جزوه آمریکا از نگاه رهبرانقلاب

  مرگ بر آمریکا در بیانات امام خمینی

مرگ بر امریکا در بیانات رهبری

جزوه مفصلی درباره رابطه با آمریکااست: آزمون بصیرت- واکاوی علل قبح‌شکنی از رابطه با آمریکا

جزوه‌ای کوتاه از آیت الله خامنه‌ای: چرا با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم؟

جزوه آمریکا علیه آمریکا

مواضع مقامات آمریکا پیرامون انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران 

ویژه‌نامه نشریه خیزش در سال 85:نشریه خیزش- ویژه رابطه با آمریکا سال 85

کتاب آمریکا از دیدگاه امام خمینی

شعر خواندنی یوسفعلی میرشکاک

شعر؛همه اش تقصیر خمینی بود

فیلم و کلیپ تصویری:

کلیپ(عبد صالح)از آمریکا می‌ترسید؟(جدید)

اشباح دهه اول در اشخاص دهه چهارم / بازخوانی اسناد لانه جاسوسی(فیلم + جزوه+ صوت)

کلیپ ماجرای شکست آمریکا در خاورمیانه

کلیپ تصویری سیاهه جنایات آمریکا

برشی از فیلم انقلاب درخیابان روزولت/ سه دهه تقابل انقلاب اسلامی با غرب/(خرید مستند)

فیلم/ واکنش مردم ایران به مذاکره با آمریکا در تریبون آزاد شبکه سی ان ان در میدان تجریش

فیلم کامل فرشتگان قصاب
کشتار حجاج در سال 66بخاطر مرگ برآمریکا به روایت شهید آوینی

مجموعه محصولات(فیلم،مستند،نرم افزار) ضدآمریکایی موسسه آرمان

کلیپ های صوتی:

مستندصوتی تجربه مذاکره(جدید)

کلیپ صوتی مذاکره با ظالم

کلیپ صوتی من انقلابی‌ام

کلیپ صوت مرگ و زندگی(نظررهبرانقلاب درباره مذاکره با آمریکا)

کلیپ صوتی آمریکا قابل اعتماد نیست

کلیپ صوتی روایت رهبر انقلاب از شکست آمریکا در طبس

پادکست: جنگ، جنگ تا رفع فتنه از کل جهان

صوت؛تنش، تولد و آنگاه تمدن سازی(?سخنرانی مهم حسن رحیم پوردر موردنسبت عدم سازش باآمریکابا پیشرفت کشور)

پوستر؛ مجموعه طرح؛ کاریکاتور؛ اینفوگرافیک:

مجموعه پوسترهای "صداقت آمریکایی" (جدید)

مجموعه پوسترهای رمی جمرات(1) (جدید)

مجموعه پوسترهای رمی جمرات(2) (جدید)

مجموعه پوسترهای رمی جمرات(3) (جدید)

مجموعه پوسترهای رمی جمرات(4) (جدید)

مجموعه پوسترهای رمی جمرات(5) (جدید)

طرحی مناسب ایام محرم و هیئات "باماباش در امان باش" (جدید)

فلش کارت و نمایشگاه «چرا مرگ بر آمریکا»

مجموعه طرح: «شکست آمریکا»

مجموعه طرح: «غربی‌ها رحم نمی‌کنند»

مجموعه طرحایران قربانی ترور..

مجموعه پوسترهای ضدآمریکایی اوایل انقلاب(از نگارخانه هنر پوسترانقلاب اسلامی دانشگاه شیکاگو)

کاریکاتورهای برگزیده با موضوع مذاکره ایران و آمریکا

کاریکاتور/تاریخ ترسناک روابط ایران و امریکا

اینفوگرافیک | سیاهه جنایات آمریکا

اینفوگرافیک دولتمردان غیرمنطقی آمریکا

اینفوگرافیک | سوء‌استفاده استکبار از مفاهیم شریف

اینفوگرافیک | نرمش قهرمانانه

اینفوگرافیک / 36مواضع مقامام آمریکایی دربرابرایران
اینفوگرافیک/ اتاق فکرکاخ سفیدبرای مذاکره با ایران

شهدای مبارزه با آمریکا:

شهیدی که یک دور تسبیح، مرگ بر آمریکا گفت

نادر مهدوی کابوس فراموش ناشدنی ناوهای آمریکایی(زندگی نامه و داستانو فیلم)

شهید فاتح لانه جاسوسی آمریکا

شعر و سرودهای ضدآمریکایی شهید سراینده مرگ به کارتر
آوای انتظار  "مرگ برآمریکا" تلفن همراه:

همراه اول: ارسال کد32774 به شماره 8989 / ایرانسل: ارسال کد 441629 به شماره 7575/

کد گوشه نمای مرگ بر آمریکا که در وبلاگ نمایش داده شده:(جدید)

<br
 /><br /><p align="center"><br /><SPAN
style="position:absolute; right:0px; top:0px;"><a target=_blank
href="http://sianat.org/"><img border=0
src="http://chafie.persiangig.com/image/%D9%85%D8%B1%DA%AF%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7.png"
width="200" alt="مرگ بر آمریکا" 
height="200"></a></SPAN><p><p><p></p><br
 />        <br /><br />   


ما را با ارسال محتواهای تولیدشده در تکمیل این مجموعه یاری کنید. و همچنین در نشر و توزیع محتواهای موجود تلاش کنید. این پست به مرور تکمیل می شود...


+ نوشته شـــده در شنبه 92/7/27ساعــت 12:6 صبح تــوسط رَبِّ:اِنّی لِمآ اَنزَلتَ اِلَیَّ مِن خَیرٍفَقیر | نظر
محاسبه اعمال دانشجویی

یکی از مسائل مورد غفلت ما دانشجویان و افراد فعال در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بی توجهی به امر مهم محاسبه و مراقبه بر فعالیت های اجتماعی امان است. مسئله ای که در امور فردی و اخلاقیات بارها خوانده و از منابر شنیده ایم که ان شاالله عامل به آن هم باشیم. اما این مهم در مسائل اجتماعی و تشکیلاتی هم موضوعیت پیدا می کند و از جهاتی بدلیل تاثیراتی که عمل ما به عنوان دانشجو و به عنوان یک تشکیلات بر جامعه و روند یک جریان عمومی در جامعه می گذارد مهم تر و جدی تر خواهد بود. چرا که تبعات انحراف و اعوجاج در عمل اجتماعی و سیاسی ما(دانشجو _ تشکل) بر جامعه و جریان دانشجویی تا مدت ها باقی خواهدماند و به این سادگی ها ترمیم نخواهد شد و مانند مسائل فردی هم نخواهد بود که فقط مربوط به یک نفر باشد.

در این شب های قدر که از نفس خود حساب کشی می کنیم و برای کارهای غلط و کارهای درست انجام نداده استغفار می کنیم که البته مصادف شده با مهمترین دیدار سالیانه تشکل های دانشجویی با ره بر انقلاب اسلامی بهترین فرصت است تا حساب کشی از اعمال اجتماعی و سیاسی خود داشته باشیم. منویات حضرت آقا به عنوان شاخصی بی بدیل که همه ی ما حداقل در سطح زبان فدائی ولایت  و همگی مدعای تبعیت از ایشان را داریم به عنوان بهترین سنگ محک هست برای محاسبه رفتار اجتماعی و سیاسی ما.

امروز یکسال از مهمترین مطالبات و تذکرات امام خامنه ای روحی له الفداه خطاب به دانشجویان می گذرد، با نگاهی به آنچه ایشان یکسال پیش فرمودند و بازخوانی و محاسبه اعمال خودمان در تشکل های دانشجویی(اعم از بسیج دانشجویی، جنبش عدالتخواه، انجمن اسلامی مستقل و دفترتحکیم وحدت) خواهیم فهمید چقدر در عمل ولایتمدار بوده و حرکت اجتماعی ما به چه میزان در مسیر اصلی و اصیل قرار دارد و همچنین در چه حوزه هایی موفق عمل کرده و چه مسائلی مورد غفلت ما قرارگرفته است. به راستی چه نمره ای به خود می دهیم؟

مهمترین نکات و مطالبات حضرت آقا روحی له الفداه از دانشجویان در ماه رمضان سال گذشته(16/5/91):

1. لزوم شرح صدر سیاسى در بین دانشجویان. این ربطى به مسئولین و مدیران دانشگاه‌ها ندارد؛ مربوط به خود تشکلهاى دانشجوئى است. داشتن شرح صدر و برخورد غیر پرخاشگرانه‌ى با کسانى که با فکر انسان همراه نیستند؛ بالخصوص در زمینه‌هاى سیاسى. 

 2. وقتى کسى جزو اردوهاى جهادى است، به مناطق محروم سرکشى میکند، واقعیتها را به چشم مى‌بیند، طبعاً تفکر پیگیرى اقتصاد عدالت‌محور در او اینجور زنده میشود؛ این براى همه‌ى ما درس است. باید با قشرهاى مختلف جامعه مرتبط شد تا مسائل آنها را لمس کرد؛ این در تصمیم‌گیرى ما، در نگاه ما به مسائل گوناگون کشور اثر میگذارد.

3. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هستید؛ بسیار خوب، با زبان دانشگاهى، همین ایده‌ى اقتصاد مقاومتى را تبیین کنید.

4. یکى از چیزهائى که ما از دانشجوها توقع داشتیم و این به طور طبیعى در دانشگاه و در محیط جوان وجود دارد و بنده هم اصرار داشتم که این حالت در دانشگاه زنده بماند، مسئله‌ى آرمان‌گرائىاست. آرمانگرایی در سیاست، علم، معنویت و اخلاق و همه ی امور زندگی.

5. آرمان‌گرائى را با پرخاشگرى اشتباه نکنیم؛ تصور نکنیم که هر کس آرمان‌گراتر است، پرخاشگرتر و دعواکن‌تر است.

6. حضور فیزیکى و فکرى در مسائل عمومى کشور از سوى مجموعه‌ى دانشجوئى حتماً لازم است.

7. اگر مجموعه‌هاى دانشجوئى، کانون یا کانونهاى تصمیم و اقدام داشته باشند براى اینکه در مسائل گوناگون فکر کنند و تصمیم بگیرند، اقدامهاى آنها سنجیده‌تر خواهد بود.

8. جزو اساسى‌ترین مسائل است - پرهیز از قول به غیر علم، از غیبت، از تهمت. من خواهش میکنم شما جوانهاى عزیز به این مسئله اهتمام بورزید.

9. رقابت بر سر پست و مقام. خب، در یک دوره‌اى دانشجوهاى تشکلهاى اسلامى و ارزشى منزوى بودند؛ مسئله‌ى پست و مقام و احیاناً چرب و شیرین و اینها مطرح نبود، اما حالا گوشه و کنار ممکن است مطرح باشد؛ لذا مراقب باشید.

10. معرفتهاتان را بالا ببرید. عزیزان من! سقف معرفت خودتان را، سایتهاى سیاسى و اوراق روزنامه‌ها و پرسه زدن در سایتهاى گوناگون قرار ندهید؛ سقف معرفت شما اینها نیست. به نظر من آن کارى که مهم است انجام بگیرد، مطالعات اسلامى است.

11. نظارت و توجه به اوضاع کشور. نگاه مستفسرانه و دنبالِ پیدا کردن واقعیت، همراه با انتقاد.

12. ارتباط با تشکلهاى دانشجوئى جهان اسلام هم کار لازمى است.

13. اساسى‌ترین قضیه هم امید است. سعى کنید امید را زنده نگه دارید. هرچه میتوانید، شعله‌ى امید را در دل خودتان و در دل مخاطبانتان زنده نگه دارید. با امید است که میشود پیش رفت.

اکنون ما به عنوان دانشجو پیش خودمان و تشکل های دانشجویی در جلسات داخلی اشان با بازنگری در عملکرد یکساله خود و قیاس با این مطالبات و تذکرات از خود حساب کشی کنیم تا آسیب ها، موانع و غفلت ها را شناسایی کرده ضمن تثبیت این 13 فرمان در برنامه ها و حوزه عملکردی مان، جهت رشد و پیشرفت با نگاهی رو به جلو ضمن اندیشه ورزی و رصد مهمترین مسائل جامعه و دانشگاه با نگاهی اجتهادی و محققانه منویات بسیارمهم چند روز پیش حضرت آقا را نصب العین یکسال پیش رو قرار دهیم.

متن کامل فرمایشات حضرت آقا در دیدار دانشجویی ماه رمضان سال 91

متن کامل فرمایشات حضرت آقا در دیدار دانشجویی ماه رمضان سال 92


پی نوشت: 1. یادش بخیر یکسال پیش در چنین روزی در محضر نائب الامام(کلیک کنید)

2. برخی دوستان عرض می کنند که این همه کار و همچنین مطالبات سال های قبل حضرت آقا هم هست، ما نمی توانیم!!! در جواب قسمتی از فرمایشات همان سال گذشته حضرت آقا را خدمتشان می گذارم: "ما در دیدارهاى دانشجوها معمولاً مطالباتى را مطرح میکنیم؛ آیا این پرتوقعى است؟ این یک سؤال است. اگر انسان مجموعه‌ى عرایضى را که من در دیدارهاى دانشجوئى، چه در ماه رمضان‌ها، چه در دانشگاه‌هائى که من در شهرستانها یا در تهران شرکت کردم، جمع کند، یک فهرست طولانى از مطالبات این حقیر از مجموعه‌ى دانشجویان به وجود مى‌آید. ممکن است کسى بگوید آقا اینها پرتوقعى است. من عقیده ندارم پرتوقعى است.چرا؟ توجه به نیروى متراکم در دانشگاه، گمان پرتوقعى را نفى میکند. اگر چنانچه شما از یک جوان ورزشکارِ پرنشاطِ نیرومندى بخواهید یک بار سنگینى را از یک جائى بردارد، به یک جاى دیگرى بگذارد، این به‌هیچ‌وجه توقع زیادى نیست. بله، اگر چنانچه فرتوت باشد، پیر باشد، ضعیف باشد، لاغر باشد، نمیشود توقع داشت؛ اما وقتى تواناست، خب بکند. دانشگاه یک محیط تراکم نیرو است؛ این نیروها ناشى از دو عنصر اصلى است: یکى اصل جوانى است، که من عقیده‌ام این است خیلى از جوانها خودشان قدر نیروى جوانى را نمیدانند؛ یعنى هنوز کشف نکردند توانائى بى‌حد و حصرى را که در محیط جوان وجود دارد. جوانى یک سرچشمه‌ى فیاضِ تمام‌نشدنى از نیرو است. عنصر دوم، خود مسئله‌ى علم و دانش و دانشجوئى است. خود دانشجوئى به انسان توان میدهد. توجه به علم، توجه به دانش، خودش توان‌افزا و توان‌آفرین است. البته بر این دو عنصر اضافه کنیم فضائى را که انقلاب به وجود آورد؛ و اگر بخواهیم با نگاه حداقلى نگاه کنیم، انقلاب این فضا را در محیطهاى جوان و محیطهاى دانشجوئى، حداقل تشدید و مضاعف کرد. یعنى حالت نشاط، سرزندگى، دورى از دلمردگى، اعتماد به نفس، در محیط دانشجوئى زیاد است. بنابراینما هرچه از دانشجوها توقع داشته باشیم، کارهاى سخت را از آنها بخواهیم، متوجه آنها بکنیم، توقعات ارائه بدهیم، به نظر من پرتوقعى نیست. کارهاى زیادى میشود انجام داد. ما یک جریان سیّال و نیروى تمام‌نشدنى‌اى داریم که اگر چنانچه این نیرو آزاد شود و هدایت شود، میتواند کشور را به طور کامل آباد کند."


+ نوشته شـــده در چهارشنبه 92/5/9ساعــت 3:25 عصر تــوسط رَبِّ:اِنّی لِمآ اَنزَلتَ اِلَیَّ مِن خَیرٍفَقیر | نظر
امام جشن تولد ندارد!

با وقوع انقلاب اسلامی و به تعبیر امام خمینی(ره) تحقق حاکمیت الله توسط صالحان بر روی زمین به تبع شیوه ی نوین حکومتی پیاده شد. حکومت اسلامی که در مسیر شبیه شدن به حکومت علوی و زمینه سازی حکومت مهدوی تلاش کرد پارادیمی مبتنی براسلام ناب در تمام شئون زندگی و بطور خاص از رابطه بین امام و امت، فلسفه حکومت اسلامی، شانیت و جایگاه حاکمان، نفی چاپلوسی و تاکید بر تکالیف مردم نسبت به حاکم و...ارائه کند.

این تمایزات بین اسلام ناب و بقیه مدل های حکومتی در گفتار و بطور قابل توجه تری در رفتار و سلوک عملی حضرت روح الله(ره) و خلف صالح ایشان حضرت امام خامنه ای(روحی له الفداه) قابل مشاهده است. آنجا که امام(ره) تا زمانیکه زنده بودند اجازه نداند عکس شان روی اسکانس ها چاپ بشود و زمانی رئیس صدا و سیما را احضار و مواخذه می کنند که چرا اینقدر تصویر من را پخش می کنید، سهم مردم مستضعف در این رسانه بیشتر از من است و حتی در سخنرانی علنی صراحتا از اینکه عکس و اسم ایشان تیتر روزنامه ها می شود انتقاد جدی می کنند و از روزنامه ها می خواهند که عکس مردم پرتلاش اما محروم از رسانه را چاپ کنند.

حضرت امام خامنه ای(روحی له الفداه) نیز مکررا وقتی درسرودهایی ایشان را با حضرت علی(ع) و ائمه اطهار(ع) قیاس می کنند شدیدا واکنش نشان داده و به عنوان مثال در12 آبان سال80 فرمودند:" وقتى کسانى اسم مبارک امیرالمؤمنین علیه‌السّلام یا اسم مبارک ولىّ‌عصر روحى‌فداه را مى‌آورند، بعد اسم ما را هم دنبالش مى‌آورند، بنده تنم مى‌لرزد. ما کجا، کمترین و کوچکترین شاگردان آنها کجا؟ ما کجا و قنبرِ آنها کجا؟ ما کجا و آن غلام حبشىِ فداشده در کربلاى امام حسین علیه‌السّلام کجا؟ ما خاک پاى آن غلام هم محسوب نمى‌شویم."

یا حتی در سفر آبان ماه سال 90 به کرمانشاه با گلایه نسبت به تبلیغات مسرفانه و برخلاف شان حضرتشان فرمودند:" من یک گلایه‌ى کوچکى هم دارم؛ آن گلایه این است که من وقتى توى خیابانهاى کرمانشاه رفتم، دیدم به شکل غیر متعارفى عکسهاى بزرگى از چهره‌ى این حقیر در مسیر نصب شده - به افراط، به اسراف - حتّى به نظرم در راه پاوه که میرفتیم، من دیدم در بعضى جاها توى جاده هم عکس نصب کرده‌اند؛ چرا؟ این همه عکس! این کار چند تا اشکال دارد: یکى اینکه اینها هزینه‌بر است، خرج دارد - من اطلاع دارم، میدانم - و کارى است کاملاً غیر لازم، با هزینه‌ى سنگین؛ خب، این توجیهى ندارد. ثانیاً این نحوه‌ى کار کردن و عکس زدن و تبلیغهاى اینجورى، مناسب وضع ما و شأن نظام جمهورى اسلامى و شأن طلبگى ما نیست؛ اینجور کارها مال دیگران است. کار ما بایستى با بساطت و سادگى پیش برود. اینجور کارهاى رنگ و لعاب‌دار، متناسب با وضع ما نیست؛ و البته از لحاظ فنى هم کسى نگاه کند، اینها ضد تبلیغ هم هست. حالا اگر کسى هم میخواهد واقعاً یک محبتى بکند، اینها کارهائى است که خیلى تأثیر ندارد؛ تأثیرات عکس هم دارد. به هر حال من گلایه‌مند شدم. ه هر حال اینجور کارها خوب نیست. این را همه‌ى دوستان، مسئولان و همکاران بدانند؛ این سبک کار کردن و تبلیغاتِ این شکلى، باب انقلاب و نظام اسلامى نیست."

اما متاسفانه گاها برخی از افراد هرچند از سَرابراز محبت و علاقه علاوه بر غلو و بیان حرف های بدون مبنا، اقداماتی خلاف منش حکومتی اسلام ناب و شان و جایگاه عظیم ولایت مطلقه فقیه انجام می دهند که نتیجه آن دقیقا منطبق برخواست دشمنان ولایت فقیه می شود. عاشقانی که نه تنها منویات روشن و بدون تعارف امام حاضر و حاکم خویش را نخوانده بلکه اندکی تعقل و درایت در ابراز محبت خود به این جایگاه رفیع نمی کنند.

در همین راستا قرار است توسط فرهنگی حوزه مقاومت بسیج 3 امام حسین(ع)، سپاه ناحیه بقیه الله(عج) شیراز، موسسه خیریه متوسلین به حضرت زهرا(س) و اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 3 شیراز ویژه برنامه ای برای سالروز تولد مقام معظم رهبری برگزار بشود. این برنامه در حالی توسط نهادهای حاکمیتی برگزار می شود که علاوه بر تبلیغات فراوان و پرهزینه بنری در سطح شهر، همچنین وعده داده شده که همراه با افطاری و پذیرایی در تالار حافظ همراه خواهد بود، آن هم در چنین شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی. مسلما نه تنها بدین وسیله نمی توان قلوب مردم را به سمت شخصیت بی نظیر و الهی امام خامنه ای(روحی له الفداه) هدایت کرد، بلکه تبعات منفی اجتماعی چنین جشنی در بین مردم به این راحتی ها ترمیم نخواهد شد.

شکرگزاری وجود این نعمت الهی باید در خور و شان واقعی آن باشد، و با مدل های مسرفانه، بی مبنا، از سراحساس و خلاف شانیت این جایگاه رفیع الهی وهن حضرت ایشان خواهد بود. عاشقان و دوستداران ولایت باید بدانند که با چنین کارهایی نه تنها درجهت بزرگداشت و شکرگزاری این نعمت الهی اقدام نکرده اند بلکه توهینی به نائب امام زمان(عج) خواهد بود که با چنین حرکت هایی سطحی جنین جایگاهی را تنزل می دهند. می بایست با تعمق، تبیین و نشر فرمایشات حکیمانه حضرت آقا(روحی له الفداه)، اقدام عملی مسئولین و تک تک عاشقان ولایت در راستای منویات ایشان شکرگزار وجود ایشان بود تا کمی گرد مظلومیت از چهره پرفروغ ایشان برداشته بشود.

تمام اینها در حالیست که دقیقا در همین موضوع برپایی جشن نص صریح گلایه آمیزی از مقام معظم رهبری وجود دارد، که دیگر اجتهاد محبان امام در برابر نص امام جایز نخواهد بود. روزنامه کیهان در 3 مرداد سال 86 اینگونه می نویسد:" از مدتی پیش روز 24 تیرماه شماری از ارادتمندان رهبر انقلاب فرارسیدن این روز را به عنوان روز تولد رهبری به یکدیگر تبریک می گویند و امسال در تفاوتی با گذشته علاوه بر ارسال شاخه های گل، کارت تبریک، پخش شربت و شیرینی، تهنیت از طریق پیام های تلفنی و... برخی از روزنامه ها نیز، ستون و صفحه و یادداشت به این روز اختصاص دادند. 

بنا بر این گزارش، چند سال پیش وقتی برای اولین بار سبدهای گل و نامه های تبریک میلاد به ایشان رسید، در چند کلمه خطاب به یکی از نزدیکان خویش نوشته بودند «اولاً، مولود این حقیر در تیرماه نیست و ثانیاً؛ من و روز تولدم ارزش این محبت ها را نداریم و اینها موجب شرمندگی من است، در عین حال لازم است از همه آنها تشکر شود.»

براساس این گزارش، در اقدامی بی‌سابقه، امسال در یکی از استان ها به مناسبت سالروز تولد رهبر انقلاب جشنی برپا و از برخی مسوولان برای حضور در این مراسم دعوت کرده بودند. پس از رسیدن این خبر به آیت‌الله خامنه‌ای، ایشان در حاشیه برگه‌ای که حاوی آن خبر بود نوشته‌اند: «این کار غلط است، این تولد و امثال آن هیچ جشنی ندارد، برگزارکنندگان مسئول وقت و عمر و اموالی هستند که در این کار صرف و ضایع می شود. من از کسی که برای تولد من جشن می گیرد به هیچ وجه متشکر نمی شوم و او را مسئول زیان های این کار هم می شناسم.»

جهت جلوگیری از اسراف، ضدتبلیغ های اینچنینی، حفظ جایگاه و شانیت ولایت مطلقه فقیه و همچنین تبعیت عملی از فرمایش صریح ایشان مبنی بر غلط بودن چنین اقداماتی شایسته است نهادهای برگزارکننده مراسم مذکور علاوه بر لغو جشن، سریعا بنرهای نصب شده در سطح شهر را جمع آوری کنند تا شاید کمی از تبعات اجتماعی آن کاسته بشود و از رهبرمعظم انقلاب و مردم فهیم عذرخواهی کنند که در غیراینصورت همانطور که ولی فقیه فرمودند برگزارکنندگان مسئول وقت و اموالی هستند که در این کار صرف و ضایع شده و آنها مسئول زیان های این کار خواهند بود و از طرفی سنگ محکی برای مدعای ولایتمداری دوستداران حضرت آقا روحی له الفداه خواهد بود.

همین مطلب در سحاب نیوز

بعدنوشت: بنرها از سطح شهر جمع آوری و برنامه با عنوان جشن تولد رهبری لغو شد

 فرمانده سپاه بقیه الله شیراز از مقام معظم رهبری و مردم عذرخواهی کرد


+ نوشته شـــده در شنبه 92/4/22ساعــت 12:59 عصر تــوسط رَبِّ:اِنّی لِمآ اَنزَلتَ اِلَیَّ مِن خَیرٍفَقیر | نظر
دانشجوی سیاسی آزاد باید گردد!

ورود و حضور در فعالیت های دانشجویی، بخصوص در حوزه سیاسی بدلیل سطحی نگری ها و تصمیم گیری های مبتنی بر احساسات، گاها دچار آسیب ها و انحرافاتی می شود که اگر به موقع و دقیق وارد عمل نشوند، خسارت های جبران ناپذیر و انحرافاتی در تاریخ تشکل های دانشجویی را موجب می شود.

دانشجوی سیاسی از دست اشراف و احزاب و گروه های سیاسی آزاد باید گردد. اما "تحرک سیاسی در دانشگاه، واجب و لازم است. اصلا نباید از آن اجتناب کرد و نبایستی از آن ترسید، ونبایستی اجازه داد که خاموش بشود."(1)

لذا حضور فعالانه جنبش دانشجویی در عرصه سیاست ضرورتی غیرقابل انکار می باشد. اما نکته قابل توجه و تامل در این عرصه، قرائت ها و برداشت های مختلف از مفهوم "دانشجوی سیاسی" است که باعث انحرافات و آسیب هایی بر تشکل های دانشجویی می شود.

"دانشجوها باید سیاسی بشوند؛ یعنی فهم سیاسی پیدا کنند. فهم سیاسی غیر از سیاسی کاری و سیاسی بازی است، غیر از دستخوش جریان های سیاسی شدن است. اتفاقا فهم سیاسی باعث می شود آدم دستخوش جریان های سیاسی نشود...من همیشه روی این حرفم تکیه می کنم که دانشگاه باید سیاسی باشد تا فریب نخورد و وسیله ای برای کسانی نشود که می خواهند سر به تن نظام نباشد."(2)

"مطالب را از بالا سر خطوط سیاسی و جناح بازی ها دیدن، همان چیزی است که من از دانشجوی بسیجی توقع دارم."(3)

"یکی دیگر از آفات،(جنبش دانشجویی) به دام احزاب و گروه ها افتادن است؛ که این را قبلا هم گفتم. مواظب باشید؛ اختاپوس خطرناک احزاب و گروه های مختلف به سراغتان نیاید و شما را به دام نیندازد."(4)

متاسفانه در فضای جنبش دانشجویی مشاهده می شود برخی از تشکل های دانشجویی با برداشت غلط از مفهوم "دانشجوی سیاسی" دقیقا مورد خطاب نقد امام خامنه ای قرار می گیرند. چرا که با ورود آشکار یا پنهان خود به احزاب سیاسی _هرچند احزابی با برچسب ولایتمداری_ خواسته یا ناخواسته بازیچه جریان های سیاسی می شوند. مسلما این آفت با استقرار دولت جدید و کنش و واکنش های احزاب و گروه های سیاسی که همیشه سعی دارند تشکل های دانشجویی را به عنوان پایگاهی به ظاهرمستقل برای منافع خود حفظ کنند، بیش از پیش خواهد شد. در این میان تفاوتی بین گروه های سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب و به تبع آنها تشکل های همسو با آنها نخواهد بود، چرا که آنها با ایجاد موج های کاذب سیاسی تلاش دارند تشکل ها یا به عنوان بلندگوی آنها عمل کنند یا موضوعات صرفا سیاسی آنها را در صدر اولویت های خود قرار بدهند.

در این زمان است که آرمان خواهی و عدالت خواهی در منافع احزاب سیاسی مرتبط با تشکل دانشجویی خلاصه می شود. فریاد های عدالت تشکل دانشجویی، تبدیل به بلندگوی سیاسی احزاب می شود. این امر باعث می شود تا احزاب و سیاستمداران از دانشجویان به عنوان ابزاری در جهت منافع حزبی خود استفاده کنند.

گاها گفته می شود، حضور ما در احزاب و گروه های سیاسی، جدای از فعالیت های دانشجویی ما است، که این نوعی خودفریبی است. چرا که جنبش دانشجویی باید فارغ از هرگونه تمایلات حزبی و سیاسی فریاد عدالت و مطالبه خود را براساس نیازهای اصلی جامعه و نه موضوعات حاشیه ای گروه های سیاسی و احزاب بزند. امری که متاسفانه در برخی از تشکل ها و نشریات دانشجویی دانشگاه های شیراز با توجیه های گوناگون مشاهده می شود. جاییکه تشکل یا نشریه دانشجویی محلی برای تاخت و تاز سیاسیون و یا تبلیغ گروه ها و افراد سیاسی می شود و یا در سطح نازل تر همان خواست دوم گروه های سیاسی اتفاق می افتد که موضوعات صرفا سیاسی و به اصطلاح جنجالی به عنوان اولویت کاری آنها مطرح می شود.

محل اخذ تحلیل ها و نتیجتا مطالبات جنبش مستقل دانشجویی نباید گروه های سیاسی، نهادهای امنیتی و رسانه های خبری باشند؛ بلکه دانشجویان باید با تعمق در اسلام ناب مبتنی بر نیازهای واقعی کشور و مردم و براساس منویات صریح امام خامنه ای(روحی له الفداه) مسائل را تحلیل و مطالبات آرمانی خود را براساس آن شکل بدهد.

اما از سوی دیگر برخی از تشکل های دانشجویی نیز، به اسم حمایت از دولت _ هرچند دولتی پاک_ وارد بدنه دولت شده، و از وظیفه خود یعنی نقد و مطالبه از مسئولین باز می مانند. مسلم است ورود به بدنه دولت، آن هم توسط تشکل های دانشجویی، استقلال را از آن ها خواهد گرفت. و دیگر این تشکل و دانشجو بجای مطالبه از مسئولین دولتی، به توجیه اشتباهات دولت خواهد پرداخت و بجای فریادزدن آرمان ها، دچار محافظه کاری های مذموم می شود. و دیگر نخواهد توانست آنگونه که باید مطالبه خود را از مسئولین انجام بدهد، چرا که او دیگر وابسته و وامدار آن مسئولین شده است. در اینجاست که این تشکل های دانشجویی بجای اینکه به رسالت خود یعنی "تصمیم سازی" بپردازند، به حوزه ی انحرافی تصمیم گیری وارد می شوند.

در نهایت باید گفت همانقدر که حزبی شدن وسیاسی شدن تشکل های دانشجویی اشتباه است، که دولتی شدن و ورود به بدنه دولت و این انحرافاتی است که جنبش دانشجویی را از رسالت خود باز می دارد.

تشکل های دانشجویی که کار ویژه مخصوص و منحصربفرد خود را دارند، باید براساس نگاهی آرمانگرایانه با رصداصلی ترین موضوعات کشور و تعمیق در آنها بدون پرداختن به حواشی و موضع انفعال ضمن حمایت از دولت جمهوری اسلامی مطالبات آرمانی خود را بدون سرسوزنی عقب نشینی از مسئولین دولت انجام بدهند.

نهایتا اینکه جنبش دانشجویی باید با بصیرت، و به دور از محافظه کاری های مرسوم، وامدار هیچ حزب، گروه و دولتی نشوند و با تاسی به بیانات امام خامنه ای(روحی له الفداه) در عرصه سیاست حضور هوشمندانه و فعالانه داشته باشد و فریادهای عدالت خود را تنها برای آرمان های انقلاب اسلامی بزنند.

1. بیانات امام خامنه ای  6/12/1376

2. بیانات امام خامنه ای 27/6/1378

3. بیانات امام خامنه ای  14/7/1377

4. بیانات امام خامنه ای 1/9/1378

همین مطلب در شیرازه ؛ راز 57، تریبون مستضعفین، این عمار


+ نوشته شـــده در یکشنبه 92/4/9ساعــت 12:38 صبح تــوسط رَبِّ:اِنّی لِمآ اَنزَلتَ اِلَیَّ مِن خَیرٍفَقیر | نظر
   1   2      >
مرگ بر آمریکا